Rólunk

Rólunk

 

A Kecskeméti Kosárlabda Akadémia pályázatát hosszú folyamat után 2013. február 22.-én akkreditálta a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége. Az Akadémiába integrálódtak a Sportiskola fiú és lány kosárlabda utánpótlás szakosztályai.

 

Az Akadémia a Hirös Sport Nonprofit Kft. keretein belül, de különálló divizióként működik, szakmailag pedig átalakult.

Megalakulásától kezdve a Mercedes-Benz Gyár Kosárlabda Akadémia fontos célja, hogy minél több gyermek sportoljon, népszerűsítse a kosárlabda sportágat, magasabb szintre emelje a kosárlabda utánpótlás nevelést és fejlessze a kecskeméti sportlétesítményeket.

A szakmai fejlődés elérése érdekében az Akadémia összehangolja és egységesíti az edzők,nevelők munkáját szakmai írányt mutatva szakmai továbbképzésekkel és bemutató edzések szervezésével és a szakmai programmal.

Az Akadémia elsősorban a kecskeméti felnőtt csapatok részére végez utánpótlásnevelő munkát. Így a férfi KTE , a női KKC csapatok és játékosai,mint példaképek a motiváló erő a fiatalok számára. A hosszú távú gondolkodásnak egyik igen fontos állomása az az együttműködés, amely a KTE-Duna Aszfalt, a KKC női kosárlabda klub és a Mercedes-Benz Gyár Kosárlabda Akadémia között született meg.

Az Akadémia nem csak sportolókat nevel, hanem a sport által is neveli a jövő nemzedékét. Hiszen a fiatalok az edzéseken keresztül tanulnak fegyelmet, együttműködést, kitartást, önuralmat, felelőségvállalást, amely tulajdonságokkal felvértezve a mindennapi életben is könnyebben megállják majd a helyüket, testileg és lelkileg is egészségesebbekké vállnak.

2013. június 13.-án a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. szponzorációs szerződést írt alá a kecskeméti régió sportutánpótlás-neveléséről. Névadó szponzora lett a Kosárlabda Akadémiának. Ez mérföldkő a magyar sportéletben. A gyár támogatni akarja a helyi sport utánpótlást, ezáltal is bizonyságot adva társadalmi felelősségvállalásáról.

A Mercedes-Benz Gyár Kosárlabda Akadémia gazdaságilag a látvány-csapatsport támogatásra, a cégek által igénybe vehető társasági adókedvezményre ( TAO támogatás) épül.

Az ehhez szükséges önrészt a Mercedes-Benz Gyár szponzorációja, Kecskemét város támogatása és a tagdíjak fedezik.

Tárgyi eszköz beruházások révén a cél Kecskemét város sport infrastruktúrájának fejlesztése, szélesítése.

Mindezekért köszönettel tartozunk a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének , Kecskemét Önkormányzatának, Mercedes-Benz Gyárnak, TAO támogatóinknak és nem utolsó sorban a szülőknek és kollégáknak.

Ez is egy csapatmunka, hiszen az Akadémia sikeres működése e széleskörű összefogásnak, együttműködésnek az eredménye, melynek legfontosabb értékei a gyerekek, a fiatalok.

1. Iskolák és a Mercedes-Benz Gyár Kosárlabda Akadémiával kapcsolatban

 • 1. Mátyás Király Ált. Isk.
 • 2. Mathiász János Ált.Isk.
 • 3. Hunyadi János Ált.Isk.
 • 4. Petőfi Sándor Ált.Isk.
 • 5. Zrinyi Ilona Ált.Isk.
 • 6. Református Ált.Isk.
 • 7. Kodály Zoltán Ált.Isk.
 • 8. Móra Ferenc Ált.Isk.
 • 9. Béke Téri Ált.Isk.
 • 10. Arany János Ált.Isk.
 • 11. Piarista Ált. Isk.
 • 12. Szent Imre Ált.Isk.

Koncepció: 3.-4. évfolyam minden osztályában heti 1 testnevelés óra = kosárlabda

A kiválasztottak számára heti 1 délutáni foglalkozás.

Szakmai iránymutatás. Szakmai felelős.

Évente több torna rendezése, mely ezekenek az előkészítő csoportoknak nyújt versenyzési lehetőséget, sportélményt.

A testnevelők anyagi támogatása.Az iskolák kosárlabda specifikus felszerelése.

A sportfejlesztési program adta lehetőségek által az iskola sportcsarnokának felújítása- edzéslehetőség.

Cél:

 • a tehetségek kiválasztása, szűrés
 • bázis szélesítése, tömegesítés
 • nagyobb merítési lehetőség
 • kosárlabda sport, mint iskolai tradició - színesebb iskolai kínálat
 • versenyzéssel erősödik az iskolához való tartozás

Középiskolák és Gimnáziumok: Sporttagozatos osztályok. Diákolimpia. Edzés lehetőségek. Iskolai közösségi szolgálat.

Bolyai János Gimnázium

Szent Györgyi Albert Középiskola

Ha szerződéseink szerint járunk le, amit csak a tornatermek túlterheltsége akadályozhat , akkor Kecskeméten mintegy 7oo alsó tagozatos iskolás ismerkedhet meg a kosárlabda alapjaival 2014-ben.

Részükre, a tanév folyamán 3 tornát és 2 napközis tábort szervezünk.